Tilmeld dig nu

Topmødet sætter fokus på

Et kig ind i krystalkuglen med bud på nye udfordringer og nye løsninger fra topcheferne i Danske Bank, Novo Nordisk, A. P. Møller-Mærsk og Arla Foods 

Nye principper for strategi, innovation og ledelse fra Jim Hagemann Snabe, adjungeret professor på CBS og formand i A. P. Møller Mærsk

Oplæg fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen om erhvervspolitiske drømmescenarier for Danmark i den globale verden 

Efterfølgende reception med mulighed for at netværke med forskere, undervisere, CBS-studerende og alumner samt erhvervslivet, Christiansborg og pressen

Befinder det danske samfund og erhvervsliv sig på en brændende platform? Eller hvorfor tales der hele tiden om ’disruption’ i forbindelse med digitalisering, deleøkonomier og globalisering? Den fjerde industrielle revolution udfordrer kendte forståelser af markeder, kompetencer, produktions- og ledelsesformer. Skal vi se det som muligheder eller trusler? Og hvad betyder det for vores hverdagsliv og velfærd fremover? Det får du svaret på, når CBS i samarbejde med DI og fire af landets største virksomheder inviterer til Impact Topmøde den 16. november 2017. 

Formålet med topmødet er at formidle relationer, viden, holdninger og muligheder mellem forskning og praksis, studerende og topledere, business og politik. 

Pris

Uddannelsesafgiften afregnes modulvist hvert semester. Du kan tilmelde dig et modul ad gangen og kun betale for et modul ad gangen. Derudover kommer der udgifter til materialer.

Inspirationsmøder

MPG afholder inspirationsmøder fire gange årligt op til ansøgningsfristen.

Et internationalt perspektiv

På Master of Public Governance samarbejder vi med forskellige andre masteruddannelser og universiteter – både nationalt og internationalt. Det giver dig mulighed for at tage moduler i udlandet og møde andre masterstuderende.

Som udgangspunkt undervises der på dansk med anvendelse af relevante, engelske fagtermer og begreber. Dele af litteraturen er på engelsk, og det forventes at du har sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.

Sprog

Du kan søge om optagelse to gange årligt på MPG: 1. maj for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar,  men vi optager så længe der er pladser på vores moduler.

Du sammensætter selv din MPG af obligatoriske forløb, Obligatoriske ledelsesfaglige moduler, Valgfrie moduler og Mastermodulet.

Den fulde masteruddannelse består af enkelte moduler med sammenlagt 60 ECTS-point og kan gennemføres på 2-6 år.

Opbygning

Adgangskrav

Ansøgere til MPG skal enten have en bacheloruddannelse, professionsbachelor eller en diplomuddannelse.

Desuden er der krav om mindst to år relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesmæssige opgaver og ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stilling.

Ansøgningsfrist

Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere. 

Vil du videre, længere og højere med dine ambitioner? Så er en HD-uddannelse fra CBS noget for dig. Uddannelsen læses samtidig med et fuldtidsarbejde, så du hele tiden veksler mellem teori og praksis. Du kan tage én HD 1. dels uddannelse og ni forskellige HD 2. dels uddannelser. Det giver dig en unik mulighed for at specialisere dig i netop dit fagområde.

3815 5702

Tilmeld dig uddannelsen

hdtildmelding@cbs.dk

KOM TIL ÅBENT HUS OM HD-UDDANNELSEN

Opbygning

Pris

HD 1. del
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr

HD 2. del
Pris pr. semester: 16.500 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 66.000 kr.

Priserne på enkeltfag spænder fra 4.000-16.500 kr. alt efter hvilke fag, du vælger.

HD 1. del er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2. del.

HD 2. del er en specialistuddannelse, hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ni forskellige HD 2.dels uddannelser.

Solidt erhvervsøkonomisk fundament

HD-uddannelsen giver dig et solidt erhvervsøkonomisk fundament at arbejde ud fra, så du bliver dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger i din stilling.

Tilmeld dig Åbent hus nu

På HD-uddannelsen bruger du din virksomhed som case i undervisningen. På den måde sikrer vi, at uddannelsen hele tiden er relevant for dig, og de udfordringer, du møder i din virksomhed.

Praksisnær undervisning

Ansøgningsfrist og studiestart

Ansøgningsfristen til uddannelserne er 15. juni. Til enkeltfagene er der løbende tilmelding. 

Studiestart er i uge 35 eller 36.

Fleksible undervisningstider

Vi ved, at det er krævende for dig at tage en HD-uddannelse samtidig med et fuldtidsjob. Derfor har vi sørget for at lægge undervisningen på hverdagsaftener, i weekender og nogle linjer kan endda tages online

Adgangskrav til HD 1. del

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

Adgangskrav til HD 2. del

Programmet for Åbent Hus

Ankomst

Hverdage kl. 9.00-12.00 & 12.30-14.30

Program for konference

12.30-12.55

T

M

Program for Topmødet

14.00

Business in Society Impact før og nu 
v/ lektor Martin Jes Iversen, MPP, CBS  

CBS har lavet impact casestudier i fire af Danmarks største virksomheder, for at blive klogere på deres betydning for den danske samfundsudvikling de sidste 100 år. Hvad er den erhvervshistoriske kontekst lige nu for udviklingen de næste årtier?  

14.05

14.15

Nye principper for strategi, innovation og ledelse i den fjerde industrielle revolution.

KEYNOTE v/ Jim Hagemann Snabe, adjungeret professor på CBS

Velkomst v/ Per Holten-Andersen, rektor for CBS

Facilitator for dagen: Professor Mette Morsing, CBS og Stockholm School of Economics 

14.50

Pause

15.10

Du kan bl.a. møde

Erhvervspolitiske drømmescenarier for Danmark i den globale verden - politikkens rolle for bæredygtig vækst og innovation de næste årtier 

v/ Brian Mikkelsen, Erhvervsminister (K)

CBS inviterer i samarbejde med DI og fire af landets største virksomheder til CBS Impact Topmøde den 16. november 2017, som samtidig markerer en afrunding på fejring af CBS' 100 års jubilæum. 

Topmødet inviterer til diskussion af ”Hvad skal Danmark leve af de næste 100 år?” Hvordan ser udfordringer og muligheder for fremtiden ud? Hvad skal CBS gøre mere af de næste 100 år? Pejlemærker for forskning, uddannelser og erhvervssamarbejder. 

Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Tilmelding anbefales i god tid pga. et begrænset antal pladser.  

13.00

Velkommen 
Vicestudieleder Jacob Alsted og Programme Director Rebecca Svane Bolt

Åbningsinterview 
Rektor Per Holten-Andersen

Offentlig ledelse gennem 100 år 
Professor Hanne Foss Hansen

14.00

Keynote #1:

Professor Louise Fitzgerald, Oxford University

14.55

Minimasterclass

15.40

Kaffe og Kage

16.00

Keynote #2: 

Allan Søgaard Larsen,
Ledelseskommisionen

16.25

MPG Masterprisoverrækkelse

16.40

Paneldebat

17.40

Afrunding 
Jacob Rosenkrands

Tak for i dag 
ved MPG

Du kan bl.a. møde

Louise Fitzgerald,

Professor University of Oxford

Louise er professor i organisationsudvikling på Saïd Business School under det prestigefyldte University of Oxford. Med udgangspunkt i sit indgående kendskab til  det engelske sundhedsvæsen, vil Louise give sit perspektiv på de vigtigste succesbetingelser og barrierer for at skabe reelle forandringer i offentlige organisationer.

Tilmeld dig nu

1250 kr pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

Jim Hagemann Snabe

Adjungeret professor på CBS 

Thomas Borgen

CEO, Danske Bank

Brian Mikkelsen 

Erhvervsminister (K) 

Tilmeld dig nu

15.20

Nye udfordringer, nye løsninger   

Topcheferne fra fire af Danmarks største virksomheder giver deres bud på, hvad de ser som de største udfordringer og muligheder for udvikling af deres virksomhed og forretning

- Thomas Borgen, CEO Danske Bank  

- Lars Fruergaard Jørgensen, CEO Novo Nordisk 

- Søren Skou, CEO A. P. Møller-Mærsk  

- Peder Tuborgh, CEO Arla Foods 

CEO indlæg, interview og samtale med CBS studerende 

18.00-20.00

Let servering & networking

CBS, Solbjerg Plads 3
Torsdag d. 16. november 2017

Lars Fruergaard Jørgensen

CEO, Novo Nordisk

Søren Skou 

CEO, A. P. Møller Mærsk

Peder Tuborgh

CEO, Arla Foods

16.30

Business in Society. Erhvervslivets perspektiv på hvad CBS skal gøre mere af de næste 100 år. 

v. Karsten Dybvad, administrerende direktør, DI 

16.40

Viden til samfundet. Pejlemærker for CBS set fra et forsknings- og et uddannelsesperspektiv

- Marie Louise Mors, professor, Institut for Strategic Management and Globalization (SMG) og medlem af Akademisk råd, CBS

- Annemette Kjærgaard, prodekan, CBS teaching and Learning, CBS

Samtale, input fra salen og opsamling på dagen.


Tilmeld mig topmødet

Tilmelding til 
CBS Impact Topmøde

Se Program
HVAD SKAL DANMARK LEVE AF 
DE NÆSTE 100 ÅR?

Karsten Dybvad

Administrerende direktør, DI 

Mette Morsing 

Professor, CBS og Stockholm School

 of Economics 

Marie Louise Mors

Professor, Department of Strategic

 Management and Globalization, CBS

Deltagelse er gratis

Deltagelse er gratis

Om Topmødet

17.00

Reception

Fix the following errors:
Hide